අපට ජේසු සමිඳුන් රැවටිය නොහැකියි !

"අපට ජේසු සමිඳුන් රැවටිය නොහැකියි" - ප්‍රැන්සිස් සුදොතුම් පියාණෝ
Pope Francis: We can't fool Jesus
(2015 මාර්තු 10)
කිතුනුවන්ට තම ජීවිත ජේසු සමිඳුන්ගෙන් සඟවාගත නොහැකියැයි සුදොතුම් ප්‍රැන්සිස් සසුන් පියාණෝ පවසති. උන්වහන්සේ මේ බව කියා සිටියේ රෝම රදගුරු පදවියට අයත් සාන්තා මරියා මාද්රේ දෙල් රෙදොවන්තොරේ (ගලවුම්කාරයානන් ගේ ශුද්ධවූ මෑණියන් වන මරිය වහන්සේගේ) මීසම් දෙව්මැදුරේ දී ඉරිදා දිව්‍ය පුජාව අවස්ථාවේ දී ය. දිනට නියමිත සුවිශේෂය වූ ජේසු සමිඳුන් ජෙරුසලමේ දේවමන්දිරය (වෙළඳුන් ගෙන්) පවිත්‍ර කිරීමේ අවස්තාව ගැන භාවනා කරමින් උන්වහන්සේ මෙසේ කියා සිටියහ.
"මේ චතාරික කාලයේදී අප අපෙන්ම මෙසේ ඇසිය යුතු ය.'ජේසු සමිඳුන් මා විශ්වාස කරනවාද? නැතිනම් මා උන්වහන්සේට බොරු කරනවා ද? සමහර අය කියාවි ජේසු සමිඳුන් අප ගැන දන්නේ නැත කියා. එහෙත් අපට උන්වහන්සේ රැවටිය නොහැකියි. උන්වහන්සේ අප ගැන දන්නේ අපගේ අතුලාන්තයෙන් මයි. එබැවින් දෑස් පියාගෙන ශුද්ධවන්තයකු සේ පෙනී සිටිමින් උන්වහන්සේට බොරු කිරීමට අපට නොහැකියි."
"එබැවින් මේ චතාරිකයේ දී අපේ හදවත තුළට කිමිදී එතුල සිටින ජේසු සමිඳුන් දෙස බලා මෙ සේ විමසමු: 'ඔබ පව්කාර මා විශ්වාස කරනවා ද? "'
"ඔබේ හදවත් ජේසු සමිඳුන්ගේ දයාවට විවෘත කරන්න!"

Comments