ප්‍රාර්ථනා

"මා ඔබ ආසිරි ගැන්වීමට පෙර මා ආශීර්වාද කරන්නැයි දෙවි පියාණන්ට යාච්ඥා කරන්න. "

“Before I, you’re Bishop, bless you, please pray that God will bless me so that I may bless you”

"in questo giorno anniversario della vostra , ci uniamo ogni fedele nel mondo nello spirito , nella preghiera per voi Santo Padre . Che il buon Dio vi benedica e vi Rafforzare ! Che lo Spirito Santo vi illumini ! Che la nostra Santa Madre proteggere voi !"

Comments

Popular posts from this blog

විවාහයේ නිර්වචනය: ඇමෙරිකානු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව හා එයින් කතෝලික විශ්වාසයට වන බලපෑම

පාප්වහන්සේ කියුබාවේ දී පිදෙල් කස්ත්‍රෝ හමුවන ලකුණු

සභාවේ පූජක අධිපතීත්වය ගැන පාප් වහන්සේ ගෙන් තද දෙහි කැපිල්ලක්: "ආත්මයාණෝ පුජකවරුන් ගේ 'බුදලයක්' නොවේ. ගිහියාට නියෝග දීම ඔවුන් ගේ භූමිකාව අවතක්සේරු කිරීමක්"